|

Marjolein van Emst

Marjolein van Emst is gespecialiseerd in geschilbeslechting op het gebied van ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over commerciële geschillen, overname- en aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en de zorgplicht van financiële instellingen. Ook behandelt zij enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Zij heeft bovendien ruime ervaring met beslag- en executierecht.

Sinds maart 2018 werkt Marjolein bij Lemstra Van der Korst. Daarvoor werkte zij vijfenhalfjaar in de corporate & commercial litigation-praktijk van Hoff Advocaten. Gedurende haar studie werkte Marjolein als griffier bij de rechtbank in Maastricht.

Marjolein behaalde in december 2011 de master privaatrecht (met ondernemingsrechtelijk accent) aan de Universiteit Maastricht. In juni 2018 rondde zij de specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid van de Grotius Academie cum laude af.

Marjolein is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Registratie rechtsgebieden
Marjolein van Emst
Geboortejaar 1988
Opleiding Universiteit Maastricht - Grotius Academie Onderneming en Aansprakelijkheid (cum laude)
Functie Advocaat, senior associate
Beëdiging oktober 2012
E-mail m.vanemst@lvdk.com
Telefoon (kantoor) +31 (0)20 2050535
Telefoon (mobiel) +31 (0)6 52401784