|

CURSUS ACTUALITEITEN CONTRACTENRECHT

Tijdens deze bijeenkomst worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het contractenrecht besproken. Aan de hand van de meest in het oog springende jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad zal onder meer aandacht worden besteed aan leerstukken als de totstandkoming van overeenkomsten (precontractuele fase), wilsgebreken en nietigheden, uitleg, nakoming en niet-nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Ook zal aandacht worden besteed aan verjaring en verval. De precieze inhoud van deze cursus zal afhangen van de ontwikkelingen in de rechtspraak zoals deze zich tot het moment van de cursus zullen voordoen.

Spreker

Spreker
Mr. dr. P.S. (Sjoerd) Bakker is Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Daarvoor was hij onder ander werkzaam als associate Professor bij de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) en als advocaat bij Houthoff Buruma en Spigt Dutch Caribbean. Sjoerd Bakker doceert en publiceert met regelmaat op het terrein van het (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Doelgroep

Deze cursus wordt georganiseerd als interne cursus maar staat open voor cliënten van Lemstra Van der Korst die zich kunnen aanmelden bij Ingmar Wassenaar (i.wassenaar@lvdk.com). Voor deze cliënten is het volgen van deze cursus kosteloos.