|

Vennootschapsorganen en hun leden als procespartij

In de novemberuitgave van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk publiceerde Pieter van der Korst een artikel over het optreden van vennootschapsorganen –zoals bestuur, raad van commisarissen en hun leden- als partij in procedures. Hij bespreekt in dit verband bijvoorbeeld de recente kort gedingprocedures over Organon en Ajax.

Lees verder

Arbitragebeding doet niet af aan bevoegdheid Ondernemingskamer

Op 18 oktober 2012 maakte de Ondernemingskamer een voorlopig einde aan de in de literatuur gevoerde discussie of het enquêterecht tot de exclusieve bevoegdheid van de overheidsrechter behoort, of dat het partijen vrij staat om overeen te komen dat  ondernemingsrechtelijke geschillen (waaronder het enquêterecht) exclusief in arbitrage worden beslecht. In de procedure – waarbij Flip […]

Lees verder