|

Vennootschapsorganen en hun leden als procespartij

In de novemberuitgave van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk publiceerde Pieter van der Korst een artikel over het optreden van vennootschapsorganen –zoals bestuur, raad van commisarissen en hun leden- als partij in procedures. Hij bespreekt in dit verband bijvoorbeeld de recente kort gedingprocedures over Organon en Ajax.