|

OPLOSSEN VAN ONDERNEMINGSRECHTELIJKE GESCHILLEN

 • geschillen binnen de onderneming;
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
 • geschillen rondom de overname van een onderneming;
 • aandeelhoudersgeschillen.

OPLOSSEN VAN COMMERCIËLE GESCHILLEN

 • contractuele geschillen;
 • beroepsaansprakelijkheid;
 • commerciële aansprakelijkheidskwesties;
 • joint venture-geschillen.

OPLOSSEN VAN FINANCIEELRECHTELIJKE GESCHILLEN

 • geschillen over zorgplicht van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners;
 • geschillen over vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 • geschillen over financieringsovereenkomsten en kredietovereenkomsten;
 • aansprakelijkheid van toezichthouders;

MASSASCHADECLAIMS

 • procedures over massaschadeclaims van onder meer aandeelhouders en afnemers van financiële producten met grote groepen betrokkenen, zoals aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen, participanten en andere afnemers van financiële producten;
 • collectieve schikkingen (al dan niet op basis van de Wet Collectieve afwikkeling massaschade).

ARBITRAGES

 • optreden als counsel of arbiter;
 • commerciële arbitrages (ICC/LCIA/UNCITRAL/NAI);
 • arbitrages met betrekking tot bilateral investment treaties.

CORPORATE GOVERNANCE

 • advisering inzake corporate governance van aandeelhouders, raden van bestuur en raden van commissarissen in (beursgenoteerde) ondernemingen.
 • geschillen over zorgplicht van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners;
 • geschillen over vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 • geschillen over financieringsovereenkomsten en kredietovereenkomsten;