Kim Spruitenburg

ATTORNEY-AT-LAW, ASSOCIATE

Kim Spruitenburg is a corporate law dispute resolution specialist.

Kim’s passion for the law flourished as a researcher and teacher at the Van der Heijden Institute of the Radboud University of Nijmegen. She completed her PhD, focusing on ‘Parties entitled to request inquiry proceedings concerning public and private limited companies (NVs and BVs)’. Prior to joining Lemstra Van der Korst, Kim clerked at the Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal.

Kim regularly publishes articles on Dutch corporate law.

info
 • Education: University of Nijmegen
 • Position: Attorney-at-law, associate
 • Sworn in: 2018
 • E-Mail: k.spruitenburg@lvdk.com
 • Phone: +31 (0)20 2050548
 • Mobile: +31 (0)6 82092664
Registration

Publications

 • De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV, een onderzoek naar de toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV (Parties entitled to request inquiry proceedings with respect to public and private limited companies (NVs en BVs)), dissertation, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Deel 153, Deventer: Wolters Kluwer 2018
 • Comments Supreme Court judgment of 11 November 2016, JOR  2017/2 (Bab/Cordial et al.)
 • Comments Supreme Court judgment of 4 November 2016, JOR   2017/1 (Staat der Nederlanden et al./Vereniging van Effectenbezitters)
 • K. Spruitenburg, ‘De enquêtebevoegdheid van de rechtspersoon, Ondernemingsrecht 2017/57, p. 327-336 (The legal entity’s right to request an investigation, Corporate Law)
 • Comments Netherlands Enterprise Court decision of 19 July 2016, JOR  2016/272 (FEIST)
 • K. Spruitenburg, ‘De economische gerechtigdheid in het enquêterecht: follow the money’, in: G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.P.J. van Wees (ed.), Ik ben niet overtuigd. Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam, Prinsengrachtreeks 2015/1, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015, p. 461-475 (The economic entitlement in relation to the right of investigation: follow the money’, published in: G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.P.J. van Wees (ed.), I am not convinced. Essays presented to P. Ingelse on the occasion of his retirement as president of the Enterprise Court and as vice-president of the Amsterdam Court of Appeal, Prinsengrachtreeks 2015/1, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015, p. 461-475)
 • Ars Aequi Katern, KwartaalSignaal Corporate Law 2015/137
 • Ars Aequi Katern, KwartaalSignaal Corporate Law 2013/129
 • Comments Netherlands Enterprise Court decision of 29 October 2012, JOR  2013/9 (NAD)