Pieter van der Korst

Attorney-at-law, partner

Pieter van der Korst has extensive experience in all areas of corporate law. He regularly advises clients on matters concerning corporate transactions and corporate disputes. Pieter also has long-standing experience assisting clients with arbitration and takeover disputes.

Pieter is a co-founder of Lemstra Van der Korst and a senior lecturer at the Van der Heijden Institute of the Radboud University Nijmegen. He also frequently contributes as a guest lecturer at the VU University Amsterdam and Erasmus University Rotterdam.

In addition, Pieter regularly publishes papers on the subject of corporate law and is also the editor in chief of the monthly journal ‘Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen’, the Journal of Civil and Fiscal Capital.

Pieter is a member of the Association of Corporate Litigation (‘Vereniging Corporate Litigation’).

info
 • Education: Utrecht University, Grotius Academy, Radboud University Nijmegen (doctoral degree)
 • Position: Attorney-at-law, partner
 • Sworn in: 1988
 • E-Mail: p.vanderkorst@lvdk.com
 • Phone: +31 (0)20 2050530
 • Mobile: +31 (0)6 53715822
Registration

Publications

 • Boeken
  • Handboek Onderneming en Aandeelhouder” (redactie, tezamen met prof. G.T.M.J. Raaijmakers en drs. R. Abma), Serie Onderneming en Recht deel 69, Kluwer 2012
  • Modellen voor de Rechtspraktijk, Onderdeel I.2 Burgerlijk Wetboek, modellen 9.10, 9.15, 40, 51, 70, 82, 83, 88 en 89, Kluwer 2008-2011
  • “Delegatie van emissiebevoegdheid” (onderzoeksverslag, verricht in opdracht van Eumedion, tezamen met prof. M. Nieuwe Weme en prof. G. van Solinge),  Deel 96 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2008
  • “Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten, Vertrouwelijke bedrijfsgegevens in het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, vennootschapsrecht en effectenrecht” (diss.), Deel 92 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2007
  • Hoofdstuk ‘Volmacht’ in Vermogensrecht losbladig (co-auteur prof. P.H. Gerver), Kluwer 1999-2004
  • Juridische fusie, civiel- en fiscaalrechtelijk beschouwd” (tezamen met prof. R. Russo), Koninklijke Vermande 1996
  • De zorg van de directeur” (redactie, tezamen met F.B.J. Grapperhaus), afscheidsbundel Mr. C.C.Th. Van Andel, 1994

  Artikelen in tijdschriften en bundels

  • De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid: de ondernemingsrechtelijke bepalingen”, ftV mei 2020 nr. 10.
  • Bescherming van minderheidsaandeelhouders”, Ars Aequi 2020-03, maart 2020
  • Bescherming van bedrijfsgeheimen in het arbeidsrecht” (co-auteur E. van Vliet), Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context TAC 2020-1, maart 2020
  • Bedrijfsgeheimen wettelijk en contractueel beschermd’, Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk 2019-6, september 2019
  • Bestuur en algemene vergadering’, Ondernemingsrecht 2019-8 (themanummer ‘Bestuur in beweging’), juni 2019
  • Inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Ondernemingsrecht 2019-3, februari 2019
  • Bedrijfsgeheimen: vanaf 2018 wettelijk geregeld’, Ondernemingsrecht 2017-6, april 2017
  • Dissenting opinions in het enquêterecht’ (co-auteur J. Lemstra), in afscheidsbundel van Peter Ingelse ‘Ik ben niet overtuigd’, 2015
  • De aandeelhouders(vergadering) bij herstructureringen – met name in geval van ‘pre-packaged insolvency, in Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 124, 2014
  • Heropening van vereffening in civiele en fiscale context’, ftV, januari 2013
  • Identificatie van aandeelhouders’, in Jaarboek Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit, november 2013
  • Informatievoorziening aan aandeelhouders in het effectenrecht en het vennootschapsrecht’ in Christel’s koers (Afscheidsbundel Christel Grundmann), Serie Onderneming en Recht deel 79, Kluwer 2013
  • Kwaliteitseisen voor aandeelhouders’, in Handboek Onderneming en Aandeelhouder, Serie Onderneming en Recht deel 69, Kluwer 2012
  • Uitkeringen aan aandeelhouders bij de flex-bv’, ftV maart 2012, nr. 14
  • Vennootschapsorganen en hun leden als procespartij’, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk TOP, november 2012
  • Maak van de enquêteprocedure een dagvaardingsprocedure’ (co-auteur I. Wassenaar), in Willems wegen, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems, Deel 102 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2010
  • Aanwijzingsbevoegdheid en instructiemacht in concernverhoudingen’, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk TOP, november 2010
  • Heropening van vereffening’, ftV september 2009
  • Discovery in het Nederlands Burgerlijk Procesrecht, “Advies over gegevensverstrekking in burgerrechtelijke zakenvan de Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht becommentarieerd’, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2009, nr. 4
  • De curator/bewindvoerder en het enquêterecht’, in ‘De bewindvoerder, een octopus , Deel 44 Serie Onderneming en Recht, Kluwer 2008
  • Minderheidsaandeelhouders na een geslaagd bod’, in Handboek Openbaar Bod, Deel 46 Serie Onderneming en Recht, Kluwer 2008
  • Voorkoming van marktmisbruik’, in ‘Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk’, Uitgeverij NIBE-SVV Amsterdam, 2008
  • Hoofdstuk 21 ‘Economic law’ (co-auteur I. Wassenaar) in ‘Introduction to Dutch law’ onder redactie van onder andere prof. Hondius en prof. Chorus, Kluwer Deventer 2006
  • Transparantieplicht van procespartijen: de gehele waarheid en niets dan de waarheid’ in ‘Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006’, Deel 87 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2006 (ook opgenomen in de bundel Pre-adviezen Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 2006)
  • Confidentiality and confidential information in arbitration’ in ‘ICC Members Handbook, vol. VIII’ 2005
  • Bedrijfsgeheimen, transparantieplichten en grondrechten’, in Ondernemingsrecht 2004, nr. 17, december 2004
  • Bedrijfsgeheimen in het civiele geding’, in ‘Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004’ Deel 75 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2004
  • Aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder, zijn bestuurders en zijn ondergeschikten jegens zijn cliënten’, in ‘Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt’, Serie Onderneming en Recht deel 25, Kluwer 2003
  • Gelijke informatievoorziening aan minderheidsaandeelhouders bij openbaar bod; beknelde partij of ‘kleine dwarsligger?’, in ‘Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003’, Deel 72 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2003
  • Onbevoegde vertegenwoordiging, apparent authority en de verwaarloosde betekenis van het handelsregister’, in ‘Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht’, Deel 24 Serie Onderneming en Recht, Kluwer 2002
  • Bestuursautonomie’, JOR Plus, september 2002
  • Juridische fusie: grenzeloze mogelijkheden’, Account Dossier, juli 2001 (co-auteur prof. G. van Solinge)
  • Prospectusaansprakelijkheid van de uitgevende vennootschap: kapitaalbescherming tegenover beleggersbelangen’, Ondernemingsrecht 1999-12
  • Geschillen binnen de Raad van Bestuur’ in Account Dossier nr. 17, 1994 (co-auteur C.C.Th. van Andel)
  • De directeur/grootaandeelhouder en zijn zorgplichten’, in ‘De zorg van de directeur’, afscheidsbundel Mr. C.C.Th. van Andel, 1994

  Annotaties

  • Ondernemingskamer 31 oktober 2019, JOR 2020/60
  • Hof van Justitie EG 19 juni 2018, JOR 2019/81
  • Hoge Raad 28 september 2018, JOR 2018/323
  • Voorzieningenrechter Rb. Amsterdam 20 februari 2018, JOR 2018/118
  • Ondernemingskamer 5 december 2014, JOR 2015/229
  • Rechtbank Rotterdam 8 augustus 2012, JBPr 2012/421 (co-auteur R. van Hees)
  • Rechtbank Rotterdam 29 september 2010, JOR 2011/4
  • Voorzieningenrechter Rechtbank Breda 30 augustus 2010, JOR 2010/302
  • Ondernemingskamer 3 juli 2009, JOR 2010/9
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad, 4 februari 2009, JOR 2009/216
  • Hoge Raad 26 september 2008, JOR 2008/331
  • Ondernemingskamer 20 december 2007, JOR 2008/36
  • Hoge Raad 22 juni 2007, NJ 2007/343, Ondernemingsrecht 2008-3
  • Ondernemingskamer 27 juni 2007, JOR 2007/268
  • Rechtbank Utrecht 12 september 2007, JOR 2007/265
  • Hof Arnhem 13 februari 2007, JOR 2007/136
  • Hof Arnhem 26 februari 2006, JOR 2006/129
  • Hoge Raad 23 september 2005, JOR 2005/264
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 28 september 2004, JOR 2005/23
  • Rechtbank Amsterdam 3 november 2004, JOR 2004/326

  Columns en diversen

  • Recht op betaalbare rechtspraak’, Podium ftV november 2018
  • Vertragingen in de rechtspraak en op het spoor’, Podium ftV november 2017
  • Bedrijfsgeheimen: vanaf 2018 al dan niet ‘overdraagbare’ vermogensrechten’, Podium ftV november 2016
  • To catch a thief’, Podium ftV december 2015
  • Uitkeringen aan aandeelhouders: niet flexibeler, en evenmin eenvoudiger’, Podium ftV april 2013
  • Bestuursverbod: fraudebestrijding of oneigenlijk drukmiddel’, Podium ftV april 2014
  • Eerst de man, dan de bal’, ftV, Podium april 2012
  • Kwaliteitseisen voor aandeelhouders, nu en straks’, Podium ftV april 2011
  • Motie van treurnis inzake de flex-bv’, Podium ftV mei 2010
  • Boekbespreking ‘Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht’, in MvV 2010, nummer 1
  • Afschaffing ‘verklaring van geen bezwaarzonder vervangende crediteurenbescherming’, Podium ftV september 2009
  • Kunnen jullie dan helemaal niets zelf? Aansprakelijkheid van directeur voor fouten van werknemers’, in Kunststof en Rubber, nr. 12, december 2004
  • It takes two to tango’, forumdiscussie over de toegevoegde waarde van een fusie, F&O, juni 2001
  • zestal artikelen over diverse onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht in Het Financieele Dagblad 1997-1999