Marjolein van Emst

Attorney-at-law,

Senior Associate

Marjolein van Emst specializes in dispute resolution in matters of corporate and commercial law. She is an experienced litigator and advisor, working on issues involving commercial disputes, takeover and shareholder disputes, directors’ liability. She also advises on financial law disputes involving the duty of care observed by financial institutions.

Marjolein also has extensive experience in pre-and post-judgment enforcement proceedings, as well as handling inquiry proceedings before the Enterprise Division of the Court of Appeal of Amsterdam.

Prior to joining Lemstra Van der Korst, she was a member of the corporate and commercial litigation team at Hoff Advocaten. She also clerked at the Maastricht district court.

Marjolein is a member of the Association of Corporate Litigation (‘Vereniging Corporate Litigation’), and the Dutch Association for Procedural Law.

INFO
 • Education: Maastricht University, Grotius Academy Corporate Liability (cum laude)
 • Position: Attorney-at-law, senior associate
 • Sworn in:2012
 • E-Mail: m.vanemst@lvdk.com
 • Phone: +31 (0)20 2050535
 • Mobile: +31 (0)6 52401784
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 7 januari 2020, 2020/80 ().
 • ‘Neveneffecten van de Wwft’, , 2020, pag. 93 t/m 98.
 • Naschrift ‘Bestuurdersaansprakelijkheidsrechtspraak. Kwantitatieve trends 2003-2017, 2019/130.
 • ‘Bestuurdersaansprakelijkheidsrechtspraak. Kwantitatieve trends 2003-2017, 2019/61
 • ‘Het Geocopter-arrest: explicitering van de regel in een uitzonderlijke casus’, , 2019, nr. 5 & 6.
 • Noot bij Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 8 augustus 2018, 2019/71 ().
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 5 december 2017, 2018/145 ().
 • ‘Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2017’, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018, Kluwer 2018, pag. 3-43.
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 24 oktober 2017, 2018/37 ().
 • Noot bij Hoge Raad 9 juni 2017, 2017/330 (.).
 • ‘In hoeverre beschermt de rechtspersoon tegen privéaansprakelijkheid en zou dit beter moeten?’, in: , red. Van Solinge e.a., Kluwer 2017, pag. 91-106.
 • ‘De curator, het boedeltekort en de schade van de rechtspersoon’, , 2017, nr. 3 & 4, samen met mr. F. Ortiz Aldana.
 • Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2016, 2017/77 ().
 • Noot bij Rechtbank Gelderland 5 oktober 2016, 2017/34 (.).
 • ‘Is de motie een nuttig instrument voor de aandeelhouder van een beursvennootschap naast en in aanvulling op het agenderingsrecht ex art. 2:114a BW?’, , 2016, nr. 10-11, samen met mr. L. Stoppels.
 • ‘Reactie op Mr. W.A. Westenbroek, ‘Externe bestuurdersaansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid en toerekening’ Ondernemingsrecht 2016/24’, 2016/98.
 • Noot bij Rechtbank Amsterdam 30 september 2015, 2016/182 ().
 • Noot bij Rechtbank Rotterdam 26 augustus 2015, 2015/327 ().
 • ‘Bestuursbesluit zou vereist moeten zijn bij eigen enquêteverzoek rechtspersoon’, , 2015, p. 2-6.
 • Noot bij Hoge Raad 6 februari 2015, JOR 2015/102 ().
 • ‘Tulip Air neemt zorg en onzekerheid over Spaanse Villa niet weg’, 2015/7055, p. 280-286.
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 november 2014, 2015/3 ().
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2014, 2014/295 ().
 • ‘Cross-Border Investments in Undertakings and the Future of EU Company Law’, , 2014, p. 811-844.
 • Noot bij Hoge Raad 23 mei 2014, 2014/229 (.).
 • ‘De internationaal bevoegde rechter bij aansprakelijkheid van in het buitenland wonende bestuurders en commissarissen’, , 2014, afl. 4, nr. 307, samen met R.B. Van Hees.
 • Naschrift ‘Risicoaansprakelijkheid leidinggevenden voor persoonlijke bestuursrechtelijke boetes’, , 2014/74.
 • Column Villa Mundo, , 2014/46.
 • ‘Risicoaansprakelijkheid leidinggevenden voor persoonlijke bestuursrechtelijke boetes’, , 2013/114.
 • ‘Hoge Raad vergroot risico aansprakelijkheid bestuurders voor gewone zakelijke risico’s’, , 2013/17.
 • Chapter ‘Corporate Governance in the Netherlands’, , Cambridge University Press 2013, samen met Hijink, Schouten en Winter.
 • ‘Commentary on the EU Court’s Decision in Audiolux’, , 2010 Volume 7, Issue 4.
 • ‘Golden Shares: A New Approach’, , 2010, Volume 7, Issue 1.
 • ‘Wijziging vrijstellingsregeling Amerikaanse biedingsregels’, , 2009/1, samen met Joosten.
 • ‘Golden Shares and European Company Law: the Implications of Volkswagen’, , 2008, Volume 5, Issue 1, samen met Kloosterman en Winter.