|

Flip Wijers

Flip Wijers is gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke en bancaire procespraktijk alsmede in class actions. Flip verdedigt de belangen van ondernemingen in enquêteprocedures en in gewone civiele procedures, zowel aan de offensieve als aan de defensieve kant. Voorts adviseert en procedeert hij over uiteenlopende bancaire en andere financieelrechtelijke geschillen, waaronder kredietopzeggingen en problemen met derivaten. Op het gebied van class actions begeleidt Flip naast collectieve acties ook procedures op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Van september 2006 tot juni 2007 was Flip werkzaam bij Simpson, Thacher & Bartlett LLP in New York. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation. Flip doceert en publiceert regelmatig op zijn specialisatiegebieden.

Publicaties

Registratie rechtsgebieden
Flip Wijers
Geboortejaar 1976
Opleiding Universiteit Maastricht, Grotius Academie Corporate Litigation (cum laude)
Functie Advocaat, partner
Be√ędiging 2000
E-mail f.wijers@lvdk.com
Telefoon (kantoor) +31 (0)20 2050533
Telefoon (mobiel) +31 (0)6 10440101